Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de hiernaast genoemde voorwaarden van toepassing. Met betrekking tot de genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. U kunt de tekst van de betreffende voorwaarden downloaden (PDF) of wij zenden u deze op aanvraag toe.

Direct contact

T. +31 (0)72 572 01 51

Kuiper_Transport_Call-to-action_Offerte_Button(met-tekst)